Lokalträff: Öst

Välkommen till SGS-östras träff

lördagen den 2 april 2016, 15:00 – 18:00

Sydafrika - Yvonne Tegelberg

Kaffepaus

Ovanför molnen och under vattenytan - Stefan Karlsson

OBS! LOKAL I ÖRNSBERG!

Örnbacken 38 (se karta)

Ta röd tunnelbanelinje mot Norsborg till Örnsberg.

Gå ut på Örnsbergvägen och följ den norrut. Gatan byter namn till Stenkilsgatan. Följ den till Torsten Alms gata och ta då åt vänster. Följ sedan uppsatta lappar med vägvisning.

Kostnad 30 kronor, inklusive kaffe/te och dopp

Anmälan senast den 31 mars till:

Irene Favre per e-post irene.favre@telia.com  eller telefon 076 13 44 112.

Glöm inte att meddela om du fått e-postadress. Det minskar kostnaden vid utskick!

OBS! OBS! 

Vi behöver “rekrytera nya medarbetare” till arbetsgruppen för att planera och genomföra SGS Östras träffar. Om du har lite tid, ork och lust över och är intresserad av att Östra ska “leva vidare”, tala om det på träffen eller (om du inte kommer då) mejla någon av oss “gamlingar” i arbetsgruppen.

Datum: 
Saturday, April 2, 2016