Lokalträff Syd - inställd

SGS-Syd vårträff är inställd!

Utvecklingen av Coronaviruset gör att vi ställer in den planerade Syd-träffen som var planerad till 28 mars.
Vi hoppas att kunna återkomma senare under lugnare omständigheter!
 
 
Vänliga hälsningar
Ann-Britt Karlsson
Datum: 
Saturday, March 28, 2020