Lokalträff: Väst

Välkomna till SGS väst lokalträff lördag den 8 april kl 13.30

Lokal: Gamlestadens medborgarhus, Brahegatan 11b OBS! Ny lokal!
Spårvagn 6, 7, 11, hållplats SKF.

Tema Afrika

  • Eva och Anders Gezelius, Kristina Bergman visar bilder från sin resa till Sudan.
  • Ewa Knutson visar bilder från Ghana-Togo-Benin.

 Kostnad beroende på hur många som deltar,  c:a 50:- för lokal och fika.

 
Anmäl dig senast den 5 april till:

Ewa Knutson 0767-96 55 00
e-post: ewa@knutson.nu

Monika Apell 031-48 79 38    
e-post: monika.apell@telia.com

 

Datum: 
Saturday, April 8, 2017