Lokalträff: Öst

Välkommen till SGS-östras träff
söndagen den 29 november 2015, 15:00 – 18:00

Sikkim och Bhutan

Dag Jonsson och Margareta Jonsson Zelleroth
 

Kaffepaus

Öland

Kerstin Strandskog

 

OBS! NY LOKAL I ÖRNSBERG!

Örnbacken 38 (se karta)
Ta röd tunnelbanelinje mot Norsborg till Örnsberg.
Gå ut på Örnsbergvägen och följ den norrut. Gatan byter namn till Stenkilsgatan. Följ den till Torsten Alms gata och ta då åt vänster. Följ sedan uppsatta lappar med vägvisning.

Kostnad 30 kronor, inklusive kaffe/te och dopp
 
Anmälan senast den 26 november till:
Margareta Jonsson Zelleroth per e-post meta@skinfaxe.com eller telefon 0705 534649.
 
Glöm inte att meddela om du fått e-postadress. Det minskar kostnaden vid utskick!
 
 
OBS! OBS!
Vi behöver “rekrytera nya medarbetare” till arbetsgruppen för att planera och genomföra SGS Östras träffar. Om du har lite tid, ork och lust över och är intresserad av att Östra ska “leva vidare”, tala om det på träffen eller (om du inte kommer då) mejla någon av oss “gamlingar” i arbetsgruppen.

Datum: 
Sunday, November 29, 2015