Lokalträff: Syd

Vårträff för SGS Syd

23 mars kl 13, Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41, Helsingborg. Anmäl ditt deltagande senast den 20:e mars (för kaffet).

  • Resor till Surinam och Paraguay, Ann-Britt Karlsson
  • Kaffe
  • Diskussion om fortsatta aktiviteter i Region Syd

Anmälan och frågor: Ann-Britt Karlsson, annbritt.molleberga@gmail.com

 

Datum: 
Saturday, March 23, 2019