Nils Billling

Det okända Egypten med Nils Billing mars/april 2021

En resa som börjar där den klassiska Egyptenresan slutar. Vi besöker bland annat Kairo, Giza, Luxor och kryssar på Nassersjön i Nubien på gränsen till Sudan, går in i gravar som nyligen öppnats och får genom Nils Billings guidning en levande bild av livet och historien i det gamla Egypten. Han läser hieroglyfer, tolkar och kommenterar den fördolda värld som pyramidernas väggar ger oss tillträde till. Med oss har vi också en lokal, engelskspråkig guide som ger oss inblickar i dagens samhälle. Vår resa handlar inte bara om faraonerna, utan i högsta grad även om vanligt folk. Hur levde man för 4 000 år sedan? Hur var det möjligt att bygga dessa otroliga kistor, gångar och monument? Varför gjorde man det? Vad har de haft för roll då, under år­tusendena och vilken roll spelar de idag? Frågorna är många. En del kommer vi får svar på under resan, andra förblir obesvarade och ytterligare nya föds säkerligen under resans gång.

Preliminärt datum: 11 dagar i mars/april 2021

Prenumerera på RSS - Nils Billling