Mötestidpunkter från Mårten o Birgitta

Vi röstar för alternativ 2 avseende när våra träffar ska vara.

Mårten och Birgitta 

Comments

Jag röstar på nr 2 /Kent