Japan

INSTÄLLD - Stora tågresan genom Asien hösten 2023

I Sverige rullar livet på och vi märker inte så mycket av pandemin längre, men i delar av Asien är det fortfarande restriktioner och ibland strikta inreseregler. Vi har haft en diskussion med Per Sundberg om läget i Asien och hur vi ska gå vidare med SGS-resan Stora tågresan genom Asien. Kina är den största svårigheten och det kommer sannolikt att dröja länge än innan vi kan resa fritt där. Hur det ser ut nästa höst med gränspassager till de länder vi planerar att besöka, inreseregler med mera vet ingen idag. Det vi vet är att läget i den här delen av världen ännu inte är stabilt och att gränser kan stängas och inreseregler ändras på kort varsel. Därför har vi beslutat att skjuta resan på framtiden.

Subscribe to RSS - Japan