Material, annonser

Material till Briefing skickas till:

Briefing
c/o Christina Völcker
Harstigen 16
SE-645 42 STRÄNGNÄS
SWEDEN

Det går också bra att använda kontaktblanketten.

Redaktionen förbehåller sig rätten att bedöma och eventuellt förkorta insända bidrag och tar inte ansvar för ej beställt material.

Annonser

  Svart/vitt Färg
Halvsida 250 kronor 500 kronor
Helsida 500 kronor 1 000 kronor