Aktiviteter

Ett av föreningens syften är att ordna årliga sammankomster för medlemmarna. Ett drygt hundratal tillresta medlemmar träffas då i inspirerande miljö på varierande platser i Skandinavien. Trevlig samvaro med samtal om resor och föreningsangelägenheter. Medlemmar och inbjudna föreläsare berättar och visar bilder från resor till exotiska och fjärran länder. Även föredrag av centralt intresse som t ex frågan om jakt på vilda djur, ekoturism mm finns på dagordningen. Idéer byts och nya resor planeras. Därutöver sporadiska kvällsträffar i något lands tecken med dia- eller filmföredrag.

SGS skall enligt stadgarna anordna två årliga träffar, en på hösten och en på våren. Vårträffen, när också föreningens årsmöte hålls, brukar hållas en helg i slutet av maj. Hösträffen brukar hållas i slutet av oktober

 


Regionala föreningar finns Göteborg, Helsingborg och Stockholm. Till de lokala träffarna är naturligtvis alla medlemmar välkomna som har möjlighet att delta. Någon kanske råkar finnas i trakten just då, vi är ju trots allt ett resande folk!!

SGS Syd

SGS i södra Sverige brukar träffas någon gång varje höst och vår för att, med bildernas hjälp, dra iväg till varmare trakter. Detta sker vanligtvis i Studiefrämjandets lokaler på Järnvägsgatan 41 i Helsingborg.


SGS Väst

SGS i västra Sverige träffas en gång på våren och en gång på hösten för att umgås under trevliga former och se på bilder och lyssna till föredrag om intressanta länder och platser..


SGS Öst

SGS i östra Sverige brukar träffas två gånger varje vår och höst för att lyssna på spännande föredrag och se på bilder från våra medlemmars resor till såväl vanliga som mera ovanliga platser på vår planet.


Vi välkomnar nya medlemmar! Se nedre delen av sidan Om SGS för mer information.