Glöm inte årsavgiften 2024!

Vi har nu kommit en god väg in på 2024! Glöm därför inte att betala vår låga medlemsavgift för 2024!
Medlemskap i föreningen kostar 350 kr per år (100kr för andra familjemedlemmar). Gäller 2024. Om du inte minns om du har betalt eller inte så ta kontakt med vår kassör, enklast via telefon eller epost från vår hemsida under Kontakt och välj Kassör som Kategori.
Betala till Bankgiro 223-7352 och uppge namn, adress och e-postadress på inbetalningskortet.
Inom kort kommer mer information om årets aktiviteter på hemsidan och naturligtvis i nästa nummer av Briefing.