Tidpunkt för våra veckoslutsträffar

Stort tack för ert deltagande i omröstningen och för alla kloka och tänkvärda åsikter som kom både till hemsidan och direkt till mig som e-post. Vi avslutar nu omröstningen, men synpunkter är fortfarande välkomna.  Kort och gott kan jag konstatera att en klar majoritet gärna tidigarelägger höstmötet medan många föredrar att behålla vårmötets placering för att kunna ta tillfället i akt att se mer av de trakter vi då besöker. När man så analyserar konsekvenserna blir det snart mer komplicerat och ett generellt beslut måste få vänta. För höstmötet i år 2023 visade det sig vid kontakter med hotellet vara möjligt att tidigarelägga mötet i Värnamo till 27-29 oktober så det får bli ett första försök. Inbjudan kommer via hemsidan som vanligt i sinom tid och förhoppningen är att det inte ska krocka med andra aktiviteter som ni har planerade. Vårmötet/årsmötet 2024 genomförs som planerat 10-12 maj. Det ger oss möjlighet att i god ordning i styrelsen och på årsmöte behandla frågan vidare.

Comments

Veckoslutsträffar tycker jag är bäst.