Om SGS

Vill du bli medlem? Se längre ned på denna sida!

Reseföreningen SGS bildades 1988 av ett antal resenärer som gärna ville utveckla sitt eget resande och framför allt få kontakt med likasinnade runt om i Skandinavien.

Föreningen har växt sakta men säkert genom att medlemmar har berättat för andra reseintresserade om föreningen och dess verksamhet. Mer än något annat är SGS en anspråkslös kamratförening för alla som älskar att resa, möta andra kulturer, uppleva djur och natur och som vill resa med omsorg och största möjliga hänsyn.

Besök gärna vår Facebooksida!

Bild som länkar till Facebooks webbplats.

 

Utdrag ur föreningens stadgar:

§ 2 SYFTE

Syftet med föreningen är att:

 • samla i Skandinavien och Finland bosatta personer med intresse för främmande länders natur och kultur
 • informera om och verka för ursprungsbefolkningars rätt till självbestämmande och integritet samt bevarande av deras kulturer
 • informera om och stödja åtgärder för att skydda flora och fauna
 • vara ett forum för personer som själva vill resa för att uppleva främmande länders natur och kultur
 • underlätta utbytet av erfarenheter från sådana resor

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 3 VERKSAMHET

Föreningen skall:

 • arrangera minst två veckoslutsträffar årligen för föreningens medlemmar
 • arrangera samkväm, informations- eller temakvällar på olika platser i Skandinavien för föreningens medlemmar
 • sammanföra intresserade medlemmar till gemensamma resor och expeditioner till svårtillgängliga och intressanta resmål
 • genom medlemsbladet "Briefing" informera om föreningens aktiviteter, sprida information i enlighet med föreningens syfte, publicera reseskildringar skrivna av föreningens medlemmar samt underlätta för föreningens medlemmar att finna reskamrater till udda resmål
 • stödja föreningar och organisationer med samma syfte därutöver
 • ägna sig åt verksamhet i enlighet med föreningens syfte

 

Föreningens styrelse består av:
Ordförande: Anders Gezelius
Vice ordförande: Kristina Bergman
Sekreterare: Bengt Cederfelt
Kassör: Ewa Knutson
Klubbmästare: Stefan Karlsson
Redaktör för Briefing: Christina Völcker
Resemästare: Lotta Borgiel
Ledamot: Kerstin Strandskog
Ledamot: Magnus Andersson
Ledamot:

Isabel Olesen

 

Gör så här för att bli medlem:

Medlemskap i föreningen kostar 350 kr per år (100 kr för andra familjemedlemmar). Gäller 2023.

 • Enklast är att sätta in medlemsavgiften på Bankgiro 223-7352 och uppge namn, adress och e-postadress på inbetalningskortet.
 • Du kan också kontakta ordföranden.
 • Det går även bra att skriva till oss under adressen:

SGS
c/o Anders Gezelius
Skatkullevägen 22
SE-430 82  DONSÖ

(Får du inte svar direkt beror det förmodligen på att vi är ute på resande fot!)

Stadgarna

Föreningens stadgar bifogas nedan (PDF).

Bilaga: