Vårmötet 2021 inställt - Höstmötet 2021 tidigarelagt!

Styrelsen har på olika digitala sätt diskuterat vår verksamhet för 2021 och fattat följande beslut: Vårmötet som skulle hållas i Uddevalla måste naturligtvis ställas in på grund av pandemin. Vår förhoppning är att vi i Sverige ska ha hunnit så långt med vaccinationen mot covid-19 att det åter ska vara tillåtet och möjligt att samlas efter halvårsskiftet. Naturligtvis finns inga garantier, men vi håller tummarna. På grund av att vi inte har kunnat träffas på så länge, att det har funnits önskemål om att titta på andra datum för våra träffar än de traditionella och med en förhoppning om lite trevligare väder och väglag, har vi beslutat att förlägga höstens SGS-möte till helgen 1-3 oktober i Gävle. Alltså en månad tidigare än normalt.

Vi har vidare beslutat att genomföra höstmötet utan att hålla några av de uppskjutna årsmötesförhandlingarna. Skälet till det är framför allt att vi under vårmötet 2022 ska kunna behandla tre hela verksamhetsår, 2019, 2020 och 2021. Vi hoppas att det ska kunna ske på ett smidigt och effektivt sätt och att vi inte behöver genomföra två årsmöten på två på varandra följande möten. Vårträffen 2022 planerar vi att hålla i anslutning till Kristi Himmelsfärdsdag 27–29 maj på Hotell Carlia i Uddevalla.

Som alla säkert förstår så kan det ske förändringar som gör att vi kan bli tvungna att fatta andra beslut under kommande veckor och om så blir fallet kommer vi i första hand att informera om det här på hemsidan.

Påminnelser:

  • Glöm inte att betala medlemsavgiften om ni inte redan har gjort det!
  • Kom gärna med förslag på programpunkter till Gävle – och även senare träffar
  • Berätta för oss om hur ni har klarat av att leva under pandemin genom att skriva bidrag till Briefing